Spoločnosť Maršo-SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané spoločnosťou je MARŠO-SK, s.r.o., v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

OBSAH

 1. Kto je správcom vašich osobných údajov.
 2. Aké osobné údaje spracovávame a načo ich potrebujeme.
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú.
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas.
 5. Doba uchovávania údajov.
 6. Práva dotknutých osôb.
 7. Podmienky zabezpečovania osobných údajov.
 8. Príjemcovia osobných údajov.
 9. Záverečné ustanovenia.

1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť MARŠO-SK, s.r.o., Štúrova 49, 902 03 Pezinok, prevádzka Šenkvická cesta 24, 902 01 Pezinok, IČO: 44 420 145, IČ DPH: SK2022697270, spoločnosť zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka 54913/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

e-mail: marsosk@marsosk.sk
telefón: 0907/157 575
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A NAČO ICH POTREBUJEME

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Získavanie niektorých osobných údajov je nevyhnutná požiadavka, ktorá je potrebná na zamýšľanie využitia služieb, produktov, uzatvorenie objednávky, zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, prístupové a identifikačné údaje, údaje o požiadavkách na služby (vrátane cookies), údaje o skladoch, údaje o doručení, údaje o objednávkach a údaje o obchodnej spolupráci.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS

Osobné údaje spracúva Spoločnosť na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci webovej stránky alebo prostredníctvom štandardných dodávateľských a odberateľských vzťahov.
 • Spracúvanie automatizovaných osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku.
 • Prieskumy trhu spokojnosti zákazníkov s využívaním tovarov a služieb (z bezpečnostných dôvodov a funkčnosti webovej stránky, na marketingové účely)

Cookies pri prezeraní stránok

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie, napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí, pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne.

Stránky môžete používať a prehliadať bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste a nemusíte nám poskytovať nejaké osobné údaje.

 • Ako používame cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.

Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.

Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

 • Ako kontrolovať súbory cookies

Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje.
Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú. 

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Google analytics (Analýza Google)

Spoločnosť používa služby google analytics poskytované spoločnosťou Google LLC na webovej stránke. Google Analytics umožňuje spoločnosti zhromažďovať, spracovávať a vyhodnocovať údaje (vrátane osobných údajov) o návštevnosti webových stránok.

Google Analytics tiež používa súbory cookie, ktoré sú uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a nie sú prístupné spoločnosti Google LLC. Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google LLC nájdete v https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

5. DOBA UCHOVÁNIA ÚDAJOV

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email marsosk@marsosk.sk
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

​​8. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOVOV

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli. Ďalšie informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov, ako aj o vašich žiadostiach, môžete použiť na túto e-mailovú adresu: marsosk@marsosk.sk
košík Košík