Služby, ktoré poskytujeme

1. Vypracovanie cenovej ponuky - spracovanie cenovej ponuky na základe dodaného výkazu výmer alebo projektovej dokumentácie

2. Príprava realizácie stavby - vypracovanie harmonogramu realizácie stavby výber materiálov a technológii

3. Realizácia stavby - riadenie stavby podľa projektovej dokumentácie - komunikácia s projektantom stavby

4. Ukončenie a odovzdanie diela - odovzdanie ukončeného stavebného diela - odovzdanie dokladov potrebných ku kolaudácii

V prípade Vášho záujmu o rozpočet nám napíšte na adresu marsosk@marsosk.sk. Budeme Vás spätne kontaktovať pre dohodnuté stretnutie v našej kancelárii na Šenkvickej 24 v Pezinku. 

košík Košík