Kozuby

Motto: Kachliar je ten, kto dokáže nielen postaviť nové pece a šporáky, ale dokáže aj zrekonštruovať staré a popraskané. Táto práca je náročnejšia ako stavba novej pece a poradí si s ňou len skutočný odborník. Získať naozajstnú odbornosť neznamená vyučiť sa za rok, kachliarske remeslo predstavuje okrem vyučenia aj prax v danom odbore, vzťah k tomuto remeslu a zručnosť. Iba takého odborníka môžeme nazývať "kachliar".

Kozuby
Kozuby
Kozuby
Kozuby
Kozuby
Certifikáty - kozuby
Certifikáty - kozuby
košík Košík